VvE Company heeft ons gevraagd de gevels van een appartementencomplex in Katwijk te renoveren. Met name het beton was in slechte staat en vertoonde op een groot aantal plekken scheurvorming.

Alle betonschades zijn hesteld en gecoat. Ook is al het voegwerk van de borstweringen vervangen en vervolgens zijn deze ook gecoat. Onderhoud aan dit gebouw was hard nodig en is grondig uitgevoerd. De gevels zijn goed opgeknapt en het eindresultaat mag er zijn.

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.